Tin Tức

Tin tức Blockchain

+ Thế nào gọi là hợp đồng thông minh (smart contract) ?

8

Tháng 2

Khi tham gia tìm hiểu về đồng tiền ảo Ethereum hoặc các dự á
+ Hướng dẫn tạo địa chỉ Token ERC20 và đưa token lên sàn Etherscan.io

8

Tháng 2

Để đưa đồng Coin lên sàn giao dịch ay các dự án ICO còn gặp
+ Ứng dụng của blockchain trong bảo mật IoT

21

Tháng 12

Năm 2019, mặc dù thế giới đang chứng kiến sự suy thoái của đ
+ Ứng dụng công nghệ Blockchain để chống gian lận

21

Tháng 12

Gian lận đang là vấn đề nan giản với đối với các tổ chức nói
+ Ứng dụng Blockchain vào ngành y tế và lợi ích thiết thực

21

Tháng 12

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu bài viết “Ứng dụng Blockchain vào
+ Ứng dụng blockchain vào ngành nông nghiệp

21

Tháng 12

Chúng ta đã quá quen với những hứa hẹn về việc thay đổi hệ t
+ Top 10 ngành công nghiệp đang ứng dụng công nghệ Blockchain

21

Tháng 12

Công nghệ blockchain ra đời và với sức ảnh hưởng mang tính đ
+ Tích Hợp Công Nghệ Blockchain Vào Ứng Dụng Game

21

Tháng 12

Những bất cập trong việc nạp tiền, rút tiền vào game thời gi
+ Thiết Kế Đồng Tiền Ảo ứng dụng công nghệ Blockchain

21

Tháng 12

Mỗi doanh nghiệp đều có mục tiêu là tạo ra dòng tiền dương t
+ Tại sao khả năng mở rộng của Blockchain là yếu tố quan trọng nhất?

21

Tháng 12

Trong ngành công nghiệp blockchain, khả năng mở rộng của Blo
+ Nhìn lại sự phát triển của Blockchain trong năm 2019

21

Tháng 12

Blockchain chưa bao giờ là cái tên hết “hot” trong lĩnh vực
+ Công nghệ Blockchain sẽ tác động đến ngành ngân hàng như thế nào

21

Tháng 12

Các ngân hàng thường đóng vai trò trung gian trong nền kinh